ایمان داشتن

ایمان به خدا یک چیز شخصی و فردی است.

معرفی عیسی مسیح و تعالیم او را بشناسید، در حالی که این اعتقادات اساسی را تحقیق می‌کنید.

می‌خواهید عمق معنوی خود را افزایش دهید، اما نمی‌دانید از کجا شروع کنید؟ می‌خواهیم به شما کمک کنیم که راه خودتان را به سوی خدا پیدا کنید - به روش شما!

بیشتر بدانید

برای یادگیری بیشتر در مورد یک موضوع، یک فیلد در پایین را کلیک کنید.

شاهد دیگری از عیسی مسیح

بیابید که چگونه کتاب مورمون می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد.

دعا

یک گفتگو بین انسان و خدا. 

عیسی مسیح

شبان نیکو، نور حیات، بره خدا

معنای زندگی

کجا آمده‌ام؟ چرا اینجا هستم؟ کجا می‌روم؟

خانواده

همواره با هم

چرا خدا اجازه می‌دهد که درد و رنج را تحمل کنیم؟

راجع به سوالاتی داد شناسی الهی 

غسل تعمید

نزدیک‌تر به خدا شدن

سفارش بهترین راهنمای رشد معنوی

کتاب مورمون می‌تواند به شما کمک کند تا به خدا نزدیک‌تر شوید، خوشبخت‌تر شوید و صلح پیدا کنید.
persbomfix scaled