با ما ملاقات کنید!

به روش خودتان با عیسی مسیح آشنا شوید.
یک قرار رايگان با داوطلبان‌مان بگزارید.

با ما ملاقات کنید!
ما می توانیم شما را کمک کنیم از طریق عیسی مسیح صلح واقعی پیدا کنید.

یک قرار ملاقات با داوطلبان‌مان بگذارید.

نزدیکتر به سَروَر بیائید.

شادتر بشوید

یاد بگیرید از نو شروع کنید

آرامش داشته باشید

در مورد آن دیگران چه می گویند؟

grave 1 scaled

چجوری می توانند مبشران به من کمک کنند؟

گاهی اوقات ما به کمک نیاز داریم تا بفهمیم خدا به ما چه می گوید و چگونه می گوید. مهم نیست کجا روی راه معنوی‌تان هستید: مبشران می توانند شما را با فهم ها جدید کمک کنند. به مبشران به عنوان مربی های معنوی فکر کن.

آنها به شما نشان خواهند داد چجوری می توانید جواب ها را از خدا دریافت کنید. آنها به شما کمک خواهند کرد تا جواب های سوالات معنوی پیدا کنید. آنها به شما با مشکلات شخصی کمک خواهند کرد. آنها شما را در راه به توبه و ایمان تشویق خواهند کرد. آنها به شما یک انجمن مردم همفکر معرفی خواهند کرد که می توانند بیشتر از شما در راه معنوی‌تان حمایت کنند. آنها شما را کمک خواهند کرد تا از نو شروع کنید.

به راحتی ملاقات کنید

یک قرار به مبشران می تواند هر جا صورت بگیرد، حتی آنلاین ولی بهترین است در کلیسا که می توانید از حواس پرتی دنیا دوری کنید و روی پیام مسیح تمرکز کنید.

قطعن یک کلیسا نزدیک شما وجود دارد که می توانید در آنجا ملاقات کنید. 

حضوری ملاقات کنید

مبشران احتمالاً می خواهند ابتدا شما و علایق شما را بشناسند. آنها همچنین افراد عادی هستند و احتمالاً در بسیاری از علایق شما مشترک هستند.

پیامی که آنها به اشتراک می گذارند می تواند به شما در هر جنبه زندگی‌تان کمک کند مهم نیست که با چه مشکلاتی روبرو هستید، این پیام می تواند شما را کمک کند.

دعا

بعد، وقتی که شما کتاب انجیل و کتاب مورمون را با هم خواندید، مبشران از شما خواهند پرسید که از خدا بخواهید آیا راست هستند.

در ابتدا و انتهای جلسه، مبشران می خواهند با یک دعا شروع و پایان دهند. هدف از دعا این است که روح القدس را در گفتگو بگنجاند.

German Missionaries scaled
Zoom Meetup
Gebet


اگر شما می خواهید، بعد از آن می توانید یک قرار دیگر ملاقات بگذارید. بعد، آنها حتی بیشتر در مورد عیسی مسیح و کلیسای او به شما خواهند گفت و هم سوال احتمالی پاسخ خواهند داد. اما فقط شما تصمیم می گیرید که چقدر سریع پیشرفت کند و اگر و کی می خواهید دوباره با مبشران ملاقات کنید.

برای چی صبر می کنید؟
برای چی صبر می کنید؟