بیایین کلیسا

برای نیایش سرور باهاتون مشتاقیم! ما یک مراسم نیایش نزدیک شما داریم و امیدواریم به زودی ببینمتون!

 بیایین کلیسا!

برای نیایش سرور باهاتون مشتاقیم! ما یک مراسم نیایش نزدیک شما داریم و امیدواریم به زودی ببینمتون!

اینجا ثبت نام کنید تا بیایید کلیسا با ما.

اینجا ثبت نام کنید تا بیایید کلیسا با ما.


  Stadt benutzt, um dich in Kontakt mit lokalen Ehrenamtlichen zu setzen


  Nummer gebraucht, um dir die Infos zum Gottesdienst zu schicken

  دور هم جمع کردن

  church scaled

  متیِ رسول نوشت، 《زیرا هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم.》

  شرکت تو مراسم نیایش فرصت کامل است برای اینکه به نام سرور جمع کنیم می آییم با هم تا سرود بخوانیم، دعا کنیم، و کلام او را بشنویم

  خوشحال میشیم بهتون کمک کنیم یک اجتماع محلی رو پیدا کنید بیایید و با خدا و دیگران آشنا

  به نام مسیح جمع کردن 

  متیِ رسول نوشت، 《زیرا هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم.》

  شرکت تو مراسم نیایش فرصت کامل است برای اینکه به نام سرور جمع کنیم می آییم با هم تا سرود بخوانیم، دعا کنیم، و کلام او را بشنویم تک تک ما تجربیات شخصی با خدا داشته‌ایم، و برای اشتراک گذاشتن تجربیات ما باهاتون و شنیدن داستان‌تون مشتاقیم!

  خوشحال میشیم بهتون کمک کنیم یک اجتماع محلی رو پیدا کنید بیایید و با خدا و دیگران آشنا

  church scaled

  چه نوع کلیسا هستش؟

  کلیسای عیسی مسیح مقدسین آخرین زمان یک اجتماع خوانی ایمان است. در مرکز این باوره که هر فردی روی کره زمین یک پسر یا دخترِ خدای مهرورزی است و اینکه پسر خدا، عیسی مسیح، دنیا از گناه و مرگ نجات داده. عیسی مسیح همه فرزندان خدا را دعوت می کند بهش بیایند، دنبالش کنند، و بیشتر مننده آو بشوند.

  یک اصل پایه‌ای کلیسا کمک کردن به همه است - افراد و خوانواده‌ها - که دو تا مهمترین فرمان‌های خدا را نگه داریم، اینکه خدا را محبت کنیم و همسایه‌ خود را دوست بداریم. شامل اینه که مطابق مژده عیسی مسیح زندگی کردن، از نیازمندان مراقبت کردن، دعوت کردن به همگی تا مژده را قبول کنند، و متحد کردن خانواده‌ها به وسیله تاریخچه خانواده و کار معبد.

  frankfurt germany temple scaled

  چه نوع کلیسا هستش؟

  کلیسای عیسی مسیح مقدسین آخرین زمان یک اجتماع خوانی ایمان است. در مرکز این باوره که هر فردی روی کره زمین یک پسر یا دخترِ خدای مهرورزی است و اینکه پسر خدا، عیسی مسیح، دنیا از گناه و مرگ نجات داده. عیسی مسیح همه فرزندان خدا را دعوت می کند بهش بیایند، دنبالش کنند، و بیشتر مننده آو بشوند.

  یک اصل پایه‌ای کلیسا کمک کردن به همه است - افراد و خوانواده‌ها - که دو تا مهمترین فرمان‌های خدا را نگه داریم، اینکه خدا را محبت کنیم و همسایه‌ خود را دوست بداریم. شامل اینه که مطابق مژده عیسی مسیح زندگی کردن، از نیازمندان مراقبت کردن، دعوت کردن به همگی تا مژده را قبول کنند، و متحد کردن خانواده‌ها به وسیله تاریخچه خانواده و کار معبد.

  girl praying
  schriftstudium im Park
  TempelInDerSchweiz scaled

  تور کلیسا در فارسی

  سوال‌های رایج

  مراسم فقط یک ساعت هست، اما هم یک کلاس درست بعدش داریم برای یک ساعت و خوش آمدید!

  اجازه دارید هر زمانی بمانید که دوست دارید! اگر باید زودتر بروید، کاملا اوکی هست.

  خوشحال میشیم شما رو مه اعضای اجتماع معرفی کنیم. هیجان زده ‌اند شما را آنجا داشته باشند! 

  می توانید با سرعت با ایمانداران دیگر از منطقه‌تان دوستی‌های جدید رو بسازید!

  وقتی‌که ثبت نام می کنید، شماره واتساپ شما رو فراهم می کنید. اعضا نزدیک شما نه تنها شما رو با آدرس کمک می کنند، ولی هم با جهت‌ها با رسیدن آنجا آنها اینجا برای شما هستند!

  در حین مراسم نیایش، ما سرود می خوانیم و دعا می کنیم. ما همچنین هر هفته از مراسم شام آخر بهره می یابیم. سخنرانان کشیش نیستند که دستمزد بگیرند. در عوض، اعضای جماعت صحبت می کنند. مردم عادی تجربیات معنوی‌ خودشان را و آنچه در موردش یاد می گیرند را در میان می گذارند.