عیسی مسیح

شبان نیکو، نور حیات، بره خدا

عیسی مسیح چه کسی است؟

عیسی مسیح، موثرترین کسی است که تاکنون بر روی زمین زندگی کرده‌است. تعلیمات او از زیباترین کلماتی هستند که تاکنون نوشته شده‌اند.

او شبان نیکو، نور حیات، بره خدا، شاهزاده صلح و نجات‌دهنده جهان است. قبل از آمدن به دنیا، واضح بود که او نجات‌دهنده ما خواهد بود. 

اما چرا به او نیاز داریم؟ 

مسیح را در راه خود پیدا کنید!

با ما ملاقات کنید تا بیاموزید چگونه یک روز مثل عیسی مسیح برخاسته خواهید شد.

با ما ملاقات کنید!

با ما ملاقات کنید تا بیاموزید چگونه یک روز مثل عیسی مسیح برخاسته خواهید شد.

هدف او

خدا نخستین انسان‌ها، آدم و حوا را شبیه خود آفرید تا تمام مردم  می‌توانند یک بدن مرگی داشته باشند. پس از آنکه آدم و حوا از میوه ممنوعه خوردند، از باغ عدن برکنار شدند و به عنوان انسان‌های مردنی به زمین فرستاده شدند. سپس شروع به درک و انجام اشتباهات کردند.

معنای کل زندگی ما این است که موفق به غلبه بر چالش‌ها و انسانیت خود شویم و یک روز به پيشگاه خدا بازگردیم و مانند او شویم. اما به تنهایی این امکان برای ما وجود نداشت. ما به یک نجات‌دهنده نیاز داریم!

Jesus Christus belehrt eine Gruppe von Menschen


موانع ما 

یک چیزی که باید پیش از بازگشت به سوی خدا مغلوب شویم، مرگ است. هر کسی که بر روی زمین زندگی می‌کند، یک روز خواهد مرد.

همچنین خدا نمی‌تواند در پيشگاه چیزی غیرپاک ساکن شود، بنابراین نمی‌تواند با ما، در گناهانمان زندگی کند.

پس به یک کسی نیاز داریم که بتواند گناهان ما را بر دوش بگیرد و بر مرگ چیره می شود. عیسی مسیح، برادر ما، تنها کسی بود که می‌توانست این دو چیز را برای ما انجام بدهد.

او خوشحالانه توافق کرد به این دنیا بیاید تا نجات‌دهنده ما باشد و برای ما مثال کاملی قرار دهد تا بدانیم چگونه به پدر آسمانی‌امانده برگردیم.

Jesus Christus erschafft die erde


آیا می‌خواهید بیشتر درباره عیسی مسیح بخوانید؟

در این صورت، کتاب مورمون دقیقاً آن چیزی است که نیاز دارید. به عنوان یک گواهی دیگری بر عیسی مسیح به ما کمک می‌کند تا تعلیمات و زندگی او را بهتر بفهمیم. سفارش کتاب خود را امروز دهید.

آیا می‌خواهید بیشتر درباره عیسی مسیح بخوانید؟

در این صورت، کتاب مورمون دقیقاً آن چیزی است که نیاز دارید. به عنوان یک گواهی دیگری بر عیسی مسیح به ما کمک می‌کند تا تعلیمات و زندگی او را بهتر بفهمیم. سفارش کتاب خود را امروز دهید.

ماموریت عیسی مسیح

درس‌های او

عیسی مسیح به ما تعلیم می‌دهد که محبت کنیم. او به ما دستور می‌دهد که دشمنان خود را مانند دوستان خود دوست بداریم و بی‌پایان آن‌ها را ببخشیم، نه هفت بار، بلکه ۷۷ بار.

زمانی که در زمین بود، با محاسبین مالی و گناهکاران و با افراد خارج از جامعه غذا می‌خورد.

عیسی به هر کس که با ایمان کامل از او درخواست کرد، شفا داد و آمرزید. او نه تنها تعلیمات قانون عشق را آموخت، بلکه آن را زنده نیز کرد. او به کامیاری کامل به پدر آسمانی اطاعت کرد و به صراحت آمرزش داد و مرزهای فرهنگی را گذارده تا عشق را نشان دهد.

او به گناهانکاران همدردی کرد و حقایقی را آموخت که با قوانین و آداب یهودیان زمان او ناآشنا بودند.

او معجزات قابل توجهی انجام داد، قدرتی باورنکردنی اثبات کرد و تعداد زیادی پیرو داشت. بر این اساس، برخی از رهبران مذهبی و مدنی از تأثیر وی تهدید می‌شدند و برنامه داشتند که او را اعدام کنند.


کفاره‌ی او 

شب پیش از مرگ، عیسی به باغ جسمانی رفت تا دعا کند.

در آنجا احساس بار هر گناه و دردی که به انسانیت شناخته شده بود را کرد و برای هر فردی که تا کنون زندگی کرده بود، زحمت کشید. 

او همدردی کامل با هر یک از ما داشت تا ما را به‌طور کامل درک کند، تا بداند «چگونه مردمش را بر پایۀ ناتوانی هایشان یاری کند.» (آلما فصل 7 آیه 12)

عیسی برای تو درد کشید، و او تو را به‌طور کامل درک می‌کند.

Jesus Christus leidet im Garten Getsemani

پس از رنج‌ورزی در باغ، عیسی توسط شاگرد خود خیانت شد، بازداشت، مسخره شد، زده و روی صلیب صلب شد - همه این‌ها را انجام داد تا مطمئن شویم که می‌توانیم به پدر آسمانی‌امانده بازگردیم.

او تا پایان پایداری کرد. حتی زمانی که عیسی توسط مردم خود کشته شد، به خدا فریاد زد و از او بخشش خواست. سپس او آرامشاً جان را واگذار کرد و وارد زندگی بعدی شد.


رستاخیز او

جسد عیسی از جمعه تا صبح یکشنبه در یک قبر قرار داشت. در صبح یکشنبه، مریم مجدلیه، یکی از شاگردان عیسی، در کنار قبر باغ نشسته بود که عیسی مسیح به او ملاقات کرد و قبر خالی را دید.

او او را به عنوان باغبان قبر گمان می‌کرد و از او پرسید که آیا او می‌داند جسد عیسی کجاست. او او را با نام خود صدا زد، و او فوراً فهمید که این عیسی مسیح است.

او شاهد برخاستن او بود و می‌دانست که او مرگ را پشت سر گذاشته است. 

Jesus Christus erscheint Maria nach seiner Auferstehung

آیا خدا مرا دوست دارد؟

آیا خدا واقعاً مرا دوست دارد؟ به هر دلیلی که شما این سوال را می‌پرسید، شما می‌توانید پاسخ خود را پیدا کنید. یادگیری این که چگونه از طریق پرسش‌های راهنمایی، متون مقدس و سپس از طریق اقدام شخصی، عمل کنید.

آیا خدا مرا دوست دارد؟

آیا خدا واقعاً مرا دوست دارد؟ به هر دلیلی که شما این سوال را می‌پرسید، شما می‌توانید پاسخ خود را پیدا کنید. یادگیری این که چگونه از طریق پرسش‌های راهنمایی، متون مقدس و سپس از طریق اقدام شخصی، عمل کنید.

هدیه او

او به شما قدرت داده تا یک بدن کامل داشته باشید. نه تنها بدن ما می‌تواند کامل باشد، بلکه از طریق آن می‌توانیم روزانه بهبود یابیم و پیشرفت کنیم.

زیرا او برای گناهان تو کفاره کرده است، تو از خدا جدا نیستی. ما می‌توانیم تغییر کنیم و تصمیم بگیریم که یک روز مانند خدا باشیم.

عیسی مسیح به ما امکان می‌دهد که راه بازگشت به خانه را انتخاب کنیم.


فضل

عیسی مسیح از قبر برخاست، زنجیرهای مرگ را شکست و به عنوان یک موجود رستاخیز شده و کامل ظاهر شد.

آنچه ما را از مرگ و گناه نجات می‌دهد، کفاره‌ی او در باغ، مرگ او روی صلیب و رستاخیز او در روز سوم است.

ما از طریق عیسی مسیح نجات می‌یابیم. 

Jesus hält eine gebrochene Hand


بیشتر وبلاگ‌ها و ویدیوها

الهام گرفته‌شوید

برای عدم از دست دادن هیچ رویداد، ویدیو یا وبلاگی، به خبرنامه‌ی ما مشترک شوید.