کتاب مورمون

گواهی دیگری بر عیسی مسیح

کتاب مورمون چیه؟

کتاب مورمون گواهی دیگری بر عیسی مسیح است. نوشته مقدس ماننده کتاب مقدس است.

کتاب مقدس عمدتاً در مورد زندگی و آموزه های مردم اسرائیل باستان است. از سوی دیگر، کتاب مورمون حاوی سنت های سرخ‌پوستان است که به عیسی مسیح نیز اعتقاد داشتند.

کتاب مورمون و کتاب مقدس شامل همان اصول است، ولی توی بخش‌های دیگر دنیا نوشته شده‌اند. ما به عنوان اعضای کلیسای عیسی مسیح معتقدیم که کتاب مورمون حاوی کمال مژده عیسی مسیح است.

Mädchen hält das Buch Mormon: Ein weiteres Testament von Jesus Christus


اکنون کتاب مورمون رایگان خود را سفارش دهید.

همین امروز خواندن کتاب مورمون را شروع کنید! همین امروز نسخه چاپ شده خود از کتاب مورمون را سفارش دهید: سفارش رایگان، تحویل رایگان و کاملاً بدون تعهد. 

اکنون کتاب مورمون رایگان خود را سفارش دهید.

همین امروز خواندن کتاب مورمون را شروع کنید! همین امروز نسخه چاپ شده خود از کتاب مورمون را سفارش دهید: سفارش رایگان، تحویل رایگان و کاملاً بدون تعهد. 

کتاب مورمون در مورد چیست؟

کتاب مورمون با شرح خانواده ای که حدود ۶۰۰ سال قبل از تولد مسیح در اورشلیم زندگی می کنند آغاز می شود. پس از هشدار خدا از اورشلیم گریختند تا از نابودی شهر فرار کنند. در دریا سفر کردند تا سرزمین موعود را در آمریکای باستان مستقر کنند مردم بعداً به دو ملت تقسیم شدند و در این میان، رفتار خداوند با این ملتها شرح داده شده است.

رویداد تاجگذاری کتاب مورمون خدمت شخصی عیسی مسیح رستاخیز شده در میان مردم است. کتاب مورمون تعالیم مسیح را به وضوح توضیح می دهد. یاد می دهد که چه طوری می توینم شادی در این زندگی و رستگاری در زندگی بعدی دریافت کنیم.

Jesus Christus steht im alten Amerika, als das Abendmahl ausgeteilt wird


نویسندگان اصلی کتاب مورمون

پیامبرانی که در آمریکای باستان زندگی می کردند، کتاب مورمون را نوشتند. این پیامبران تاریخ، نبوت‌ها و تعالیم خود را بر روی صفحات فلزی صحافی شده ثبت می کردند. بعدش نگاشته‌ها خلاصه شده و توسط پیامبر و مورخ با نام مورمون جمع‌آوری شده.

پس از مرگ مورمون، پسرش مورونی نگاشته‌ها را تکمیل کرد و کتاب《کتاب مورمون》نام داد. خدا به مورونی گفت که ورقه‌ها را پنهان کند و وعده داد که روزی دوباره آنها را بیرون خواهند آورد.

در اوایل قرن ۱۹ میلادی، این وعده بر آورده شد. خدا یک پسر جوان را فراخواند تا ورقه‌ها را ترجمه کند و کلیسای عیسی مسیح را بازسازی کند. بنابراین او اولین پیامبر مدرن بود و ورقه‌ها را ترجمه کرد با قدرت خدا به آنچه امروز بعنوان کتاب مورمون می شناسیم 

Der Prophet Mormon arbeitet an einer Platte über Jesus Christus


خواندن کتاب مورمون را امروز شروع کنید!

آنچه در مقدمه و فصل اول کتاب مورمون نوشته شده است را بخوانید. می توانید پی دی اف را اینجا دانلود کنید. 

خواندن کتاب مورمون را امروز شروع کنید!

آنچه در مقدمه و فصل اول کتاب مورمون نوشته شده است را بخوانید. می توانید پی دی اف را اینجا دانلود کنید. 

تعالیم کتاب مورمون

هدف عمده کتاب مورمون اینه که به همه کمک کند درک کنند عیسی آن مسیح راستین است، که او منجی دنیا است. آموزش/مژده عیسی مسیح به وضوح توضیح داده می شود: ما باید ایمان داشته باشیم، از گناهان خود توبه کنیم، تعمید بگیریم، هدیه‌ای روح القدس را دریافت کنیم، و تا پایان پایداری کنیم.

آموزش همینطور شامل برنامه خوشحالی خدا است، که معنی و دیدگاه به زندگی می دهد.

کتاب مورمون می آموزد چه طوری تعمید انجام داده می شود (۳ نیفای ۱۱::۲۲-۲۸؛ ۱۸؛ مورونی ۸) و جواب به سوال‌های فلسفی روان، مثل سوال‌های زیر:

     •معنی زندگی چیه؟

     •آیا یک خدا واقعا وجود دارد؟

     •آیا پس از این زندگی زندگی می کنم؟

توسط مطالعه کتاب مورمون، می توانید این حقایق را واسه خودتان کشف کنید.

《و ببینید که همۀ این چیزها با خردمندی و نظم انجام می شوند؛ زیرا نیازی نیست که آدمی تندتر از نیرویی که دارد بدود. و دوباره، این لازم است که او کوشا باشد، که از این راه بتواند پاداش را ببرد؛ بنابراین، همۀ چیزها باید در نظم انجام شوند》

موصایا ۴ : ۲۷

بنابراین در اندیشه نباشید، بگویید، چه بخوریم؟ یا، چه بنوشیم؟ یا، با چه ما پوشیده شویم؟ زیرا پدر آسمانی شما می داند که شما به همۀ این چیزها نیاز دارید. بلکه شما نخست جویای ملکوتِ خدا و پرهیزکاری او باشید، و همۀ این چیزها به شما افزوده خواهد شد

۳ نیفای ۱۳ : ۳۱-۳۳

و افزون بر این، من می خواهم که شما وضعیّت برکت یافته و خوشحالیِ آنهایی که فرمان های خدا را نگاه می دارند را در نظر بگیرید. زیرا بنگرید، آنها در همۀ چیزها، هم جسمی هم روحی برکت یافته اند؛ و اگر آنها تا پایان وفادار بمانند در بهشت پذیرفته می شوند که از این راه بتوانند در یک وضعیّت خوشبختی پایان ناپذیر با خدا ساکن شوند. آه به یاد آورید، به یاد آورید که این چیزها راست هستند؛ زیرا سَروَر خدا این را گفته است

موصایا ۲ : ۴۱

و افزون بر این، من به شما می گویم، که نه هیچ نام دیگری داده خواهد شد نه از هیچ راه یا با هیچ وسیلۀ دیگری، بلکه از راه و در نام مسیح، سَروَر قادر مُطلق است که با آن رستگاری بتواند بر فرزندان آدمی بیاید

موصایا ۳ : ۱۷

از این رو، برادران محبوبم، به درگاه پدر با همۀ نیروی دل نیایش کنید، که شما آکنده از این مهر شوید، که او بر همۀ کسانی که پیروان راستین پسرش عیسی مسیح هستند عطا کرده است؛ که شما فرزندان خدا شوید؛ که هنگامی که او پدیدار خواهد شد ما مانند او باشیم، زیرا ما او را همان گونه که هست خواهیم دید؛ اینکه ما این امید را داشته باشیم؛ اینکه ما همانگونه که او پاک است پاک شویم. آمین.

مورونی ۷ : ۴۸

Die Familie Lehi liest eine Sammlung von Propheten


آیا کتاب مورمون جایگزین کتاب مقدس می شود؟

نه البته که نه. کتاب مورمون《گواهی دیگری بر عیسی مسیح است》و بنابراین دست در دست کتاب مقدس است. هر دو رفتار خدا با مردم را توصیف می کنند، وقتی او اصول یکسانی را در بخشهای مختلف جهان آموزش می دهد.

این شامل هزاران سال الهام، راهنمایی و آموزش است. کتاب مورمون همچنین آنچه را که کتاب مقدس در مورد عیسی مسیح می‌گوید تأیید می‌کند و به ما کمک می‌کند تا بسیاری از آموزه‌های مسیحی دیگر را درک کنیم (مورمون ۷ : ۸-۹).

با مطالعه کتاب مورمون و کتاب مقدس، بهتر متوجه خواهید شد که خدا کیست و برنامه او برای شما چیست.


کتاب مورمون و کتاب مقدس


چه چیزی کتاب مورمون را اینقدر مهم می کند؟

ممکن است از خود بپرسید: «اگر من قبلاً کتاب مقدس را دارم، چرا به نوشته‌ مقدس بیشتری نیاز دارم؟

سوال خوب! یکی از گفته های اصلی ما این است که خداوند حقیقت را برای فرزندان خود بر روی زمین آشکار می کند و به این کار ادامه می دهد. کتاب مقدس حاوی مکاشفه های خدا است که توسط پیامبران نوشته شده است، اما حاوی همه چیزهایی نیست که خدا تا به حال گفته یا خواهد گفت. حتی امروز نیز او اراده خود را برای پیامبران و رسولان زنده آشکار می کند (افسسیان ۲ : ۲۰). کتاب مورمون به ما نشان می‌دهد که خدا با همه فرزندانش روی زمین و در همه اعصار صحبت می‌کند.

کتاب مورمون همچنین به توضیح و درک آیات کتاب مقدس کمک می کند. به فرض مثال، عهد جدید بیان می‌کند که مسیح تعمید یافت [تا همه پرهیکاری بر‌آورده سازد] (متی ۳ : ۱۴-۱۵). کتاب مورمون توضیح می‌دهد که همه پرهیزکاری ساختن به چه معناست (دوم نیفای ۳۱ : ۵-۹ را ببینید). کتاب مورمون هم باارزش است چون نگاشته آنهای که مسیح را شخصا دیدند را حفظ می کند.

کتاب مقدس تعلیم می دهد، "به زبان دو یا سه شاهد هر کلمه برپایه می شود" (دوم قرنتیان ۱۳ : ۱). مطابق با این قانون، هم کتاب مورمون و هم کتاب مقدس به عیسی مسیح شهادت می دهند.

مردی و کتاب مورمون


چگونه می توانم بفهمم که کتاب مورمون واقعاً درست است؟

تنها راهی که می توانید بدانید آیا کتاب مورمون درست است یا خیر این است که روح القدس آن را تأیید کند. فصل آخر کتاب خواننده را دعوت می کند تا کتاب مورمون را مطالعه کند، در مورد پیام عیسی مسیح تأمل کند و از خدا بپرسد که آیا حقیقت دارد یا خیر. کسانی که این کار را انجام می دهند گواهی شخصی از حقیقتش را از خدا دریافت خواهند کرد.

میلیون ها نفر از اعضای کلیسا این مسیر را پیموده اند و خودشان متوجه شده اند که کتاب مورمون واقعاً کلام خداست.

سوالات بیشتر؟ یک راه حل آسان وجود دارد.

بهترین راه برای یافتن جواب‌ درباره کتاب مورمون این است که خودتان آن را بخوانید! همین امروز نسخه چاپ شده خود از کتاب مورمون را سفارش دهید.

سوالات بیشتر؟ یک راه حل آسان وجود دارد.

بهترین راه برای یافتن جواب‌ درباره کتاب مورمون این است که خودتان آن را بخوانید! همین امروز نسخه چاپ شده خود از کتاب مورمون را سفارش دهید.

بیشتر وبلاگ‌ها و ویدیوها