Hvorfor tillader Gud lidelse?

Håndtering af spørgsmålet om teodicé


Hvorfor?


"Hvorfor" er et af de vigtigste spørgsmål, vi kan stille. 

Spørgsmålet “hvorfor” får dig til at tænke og inviterer dig til at lære. Det hjælper os med at lære for os selv og få sand viden og forståelse. 

Gud elsker det når vi spørger ham “hvorfor”. Han vil gerne have, at vi bliver ligesom ham og at vi ved alle ting. Men nogle gange fortæller han os ikke svaret, når vi spørger ham “hvorfor”. 

Gud vil gerne at vi forstår alt men ikke nødvendigvis lige nu. Nogle gange er det mere vigtigt for ham at we lærer at stole på ham of udøve tro.

kaputte Brücke

Spørg os dine spørgsmål

Mødes med os for at lære mere om, hvorfor der sker dårlige ting.

Hvorfor eksamener gør dig stærk


Har dine prøvelser hjulpet dig med at føle empati med andre, som har konfronteret en lignende prøvelse? Eller har du set andre gå igennem nogle forfærdelige ting og blevet stærkere igennem deres smerte og prøvelser?

Die Prüfungen mit denen wir konfrontiert sind, ermöglichen uns, Mitgefühl für Prøvelserne vi konfronterer tillader os at udvikle medfølelse for andre og giver os tilskyndelser til at gøre godt. De sætter os i stand til virkelig at være "villige til at bære hinandens byrder, så de kan blive lette" (Mosiah 18:8).

Tænk over de gange, hvor der har været naturkatastrofer i verden. Uanset om det var på sociale medier, i nyhederne eller endda i din egen kreds, kan du huske, hvor mange mennesker du så samle penge ind, donere fornødenheder og yde den service, de kunne, til de nødstedte?


Missionare beim Aufräumen nach einer Überschwemmung


Når dårlige ting sker for os, styrker de os til at handle og tjene, fordi vi ved, hvad andre går igennem. Selv Jesus Kristus led alt tænkeligt "for at hans indre kan blive fyldt med barmhjertighed" og for at han kunne vide "hvordan han kan hjælpe sit folk" (Alma 7:12)). Prøvelser kan åbne vores øjne for dem, der lider.

De kan sætte os i stand til at vise ægte medfølelse og kærlighed. De kan forfine os til mere medfølende, empatiske og indflydelsesrige mennesker.

De kan vække et stærkt ønske i os om at tjene.

Frelserens arme er åbne


Når der sker dårlige ting, når du står over for hårde udfordringer, når du ikke forstår alle årsagerne til dine kampe, er der én ting, du altid bør huske:

Frelserens arme er åbne for at modtage dig.

Måske er en af grundene til vanskelighederne i vores liv, at vi skal lære at stole på Jesus Kristus. Gennem dette kan vi forstå ham bedre, opbygge et forhold til ham, blive mere som ham og fuldt ud forstå, at han virkelig ofrede alt for os.

Ja, livet kan være svært. Virkelig svært. Når livet slår dig ned, så vend dig til Jesus Kristus, og du vil se, at han altid er der. Han vil altid være der for dig. Han ved præcis hvad det der du går igennem lige nu. Han har følt det hele før; Jesu Kristi forsoning bestod af lidelse i alle former - mentalt, fysisk og åndeligt. Alt. Han forstår det. Han vil ikke skuffe dig.


ein junger Mann, der nachdenkt

Hvorfor Gud ofte ikke blander sig


En væsentlig del af Guds plan er, at hver person har fået valgfrihed; det betyder, at vi er i stand til at træffe beslutninger for os selv. Men der er selvfølgelig konsekvenser af disse beslutninger, både gode og dårlige. Gud ved, at både valgfrihed og ansvarlighed er nødvendige for vores personlige vækst. Fordi han ved dette og elsker os, blander han sig normalt ikke i konsekvenserne af vores beslutninger. Hvis han tvang os til at træffe de rigtige valg, ville det være umuligt for os at vokse og nå vores guddommelige potentiale. Det ville være umuligt at leve ved tro på ham og hans plan.

Det betyder nu også, at Gud ikke altid griber ind, når andre træffer dårlige valg. I de øjeblikke, hvor dine fejl forårsager dig smerte, så husk, at Gud "vil hellige dine trængsler til din vinding" (2 Ne 2:2).


Nogle gange oplever vi dårlige ting, fordi vi lever i en verden, hvor vi er frie til at træffe vores egne valg. Gud elsker alle sine børn og tillader dem at træffe deres egne valg, selvom det betyder at begå fejl, der kan skade andre. 

Ofte vil vi mennesker gerne sige, at alting sker af en grund, men nogle gange sker der bare ting, fordi vi er uperfekte. Det betyder ikke, at Gud ikke våger over os, for det gør han bestemt. Det betyder dog, at han nogle gange lader os mærke konsekvenserne.  

Vor himmelske Fader har kontrol


Hvis du stadig prøver at finde svaret på dit spørgsmål: "Hvorfor tillader Gud dette?" prøv at bede ham i oprigtig bøn om at hjælpe dig med at forstå. Selvom du måske ikke får det fulde svar med det samme, kan han hjælpe dig med at finde trøst og gradvis forståelse.

Brug et øjeblik på at tænke over, hvad du har lært af dårlige ting, der er sket med dig: Genkender du de øjeblikke, hvor du virkelig forstod en andens lidelse på grund af noget, du selv stod over for?

Kan du genkende de øjeblikke, hvor du virkelig har forstået en andens lidelse, fordi du selv blev konfronteret med noget? De øjeblikke af tragedie, der motiverede dig til at tjene, de øjeblikke, hvor Frelseren bar dig, og de øjeblikke, hvor du indså, at vor himmelske Fader kender dig og altid vil være der for at vejlede dig.

Dine svar er der.Vor himmelske Fader har alt under kontrol.

Han har en plan for dig, og "på den dag, når Herren kommer, vil han åbenbare alle ting" (L&P 101:32). På trods af alle de spørgsmål, vi stadig har i dette liv, kan vi gå fremad med tro og fred, vel vidende, at vi en dag vil forstå alt. En dag vil vi være i stand til at se tilbage på alle tidligere vanskeligheder med taknemmelighed, fordi det hjalp os til at blive præcis, hvad vi skulle være.

Spørger du stadig dig selv "Hvorfor?"

Find svar gennem Mormons Bog: Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus.

Flere blogs og videoer

Bliv inspireret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for ikke at gå glip af begivenheder, videoer eller blogs.