مسیح را با ما پیدا کنید.

به روش خود‌تان ایمانتان را پیدا کنید. 

"مسیح را پیدا کنید" چیه؟

این وب‌سایت و داوطلبان ما یک هدف دارند: تا به شما کمک کنیم نزدیکتر به عیسی مسیح شوید. ما می دانیم که یک رابطه شخصی بین شما، خدا، و عیسی مسیح قدرت دارد. ما می خواهیم که شما آرامش و شادی که عیسی مسیح می تواند ببرد را تجربه کنید.

ما خدمات زیاد عرضه می کنیم که از داوطلبان ما فراهم می شوند. همه چیز در این وب‌سایت رایگان است! ما اینجا هستیم تا شما را در جستجوی حقیقت تان حمایت می کنیم.

Freiwilliger gibt FindeChristus Karten

هنوز سوالی دارید؟ ذیلا یاد بگیرید آنچه که عرضه می کنیم و موضع ما در موضوع های مختلف چی هستند. یکی از میدان های زیر را بزنید و در مورد مژده عیسی مسیح بیشتر یاد بگیرید!

Freiwilliger gibt FindeChristus Karten

موضوعات اعتقادی ما

معنای زندگی

عیسی مسیح

شاهد دیگری از عیسی مسیح

غسل تعمید

موضوعات اعتقادی ما

عیسی مسیح

معنای زندگی

گواهی دیگری بر عیسی مسیح

غسل تعمید

مسیح را در جایی که هستید پیدا کنید 

ما در سرتاسر آلمان، اتریش، و سوئیس و در سراسر جهان اجتماع داریم! در مراسم نیایش محلی یا کلاس های دیگر ما شرکت کنید تا رابطه خود را با خدا تقویت کنید و اجازه دهید نور شما بدرخشد.