غسل تعمید

غسل تعمید چیست؟ با من چه ارتباطی دارد؟

آیا ترجیح می‌دهید به صورت حضوری یاد بگیرید؟

getaufter Mann lächelt

ماروین ۲۷، فرانکفورت

«از طریق غسل تعمید، فرصت داده شد که خود قدیمی و سطحی و خودخواه خود را کنار بگذارم و دوباره به ارزش‌هایی فکر کنم که منجر به خوشبختی واقعی می شوند. غسل تعمید اعلام هوشیارانه‌ی من بود که ارزش‌های کلیسا را زندگی کنم، پیروی از مسیح و خواستن اینکه مانند او شوم.»
marvin

ماروین ۲۷، فرانکفورت

«از طریق غسل تعمید، فرصت داده شد که خود قدیمی و سطحی و خودخواه خود را کنار بگذارم و دوباره به ارزش‌هایی فکر کنم که منجر به خوشبختی واقعی می شوند. غسل تعمید اعلام هوشیارانه‌ی من بود که ارزش‌های کلیسا را زندگی کنم، پیروی از مسیح و خواستن اینکه مانند او شوم.»

غسل تعمید، اولین پیمان ما

غسل تعمید اولين پیمان ما یا قول بین ما و خداست. وقتی غسل تعمید می گیریم ما قول بدهیم که بخواهیم خدا و الگوی پسرش عیسی مسیح را دنبال کنیم.

خدا به ما قول می دهد که ما را برکت بدهد. ما قول می‌دهیم که او را اطاعت کنیم. شرایط پیمان‌ها توسط خدا تعیین می‌شوند. تنها می‌توانیم آن را پذیرفته یا رد کنیم. وقتی پیمان‌های خود را رعایت می‌کنیم، در این زندگی برکات و در زندگی آینده بلندمرتبه دریافت می‌کنیم.

منشأ کلمه «غسل تعمید» (به زبان انگلیسی «باپتیسم») در یونانی، «باپتیزو»، به غوطه‌وری مرتبط است. مسیحیان اولیه غسل تعمید یا به غوطه‌وری را انجام می‌دهند به عنوان نشانی از پذیرش تعالیم نجات‌دهنده، آمرزش گناهان و ورود به کلیسای او.

امروزه، غسل تعمید همین معنی را دارد. هنگامی که کسی می‌خواهد این «آیین» را دریافت کند و در مراسم مذهبی شرکت کند، باید وارد آب شود با کسی که اختیاری از طرف عیسی مسیح دارد.

شخص مجاز کاندید را کامل زیرآب غسل می‌دهد و دوباره او را بیرون می‌آورد. همه این اتفاقات برای این است که بتوانید با خدا پیمان ببندید که با رعایت فرمان‌ها، روح‌القدس همیشه همراهتان باشد و برای گناهان‌تان آمرزش ببینید. این سمبلی است برای مرگ و دفن زندگی قدیمی و دوران تولد مجدد متناظر به زندگی جدید به عنوان پیرو عیسی.


با این وجود، این بدان معنا نیست که بعد از آن دیگر هرگز اشتباه نخواهیم کرد. بلکه نشان می‌دهد که بهترین تلاش را می‌کنیم تا وفادار به پیمانی با خدا که با او بستیم باقی بمانیم.

اگر ما وفادار به پیمان بمانیم، مزایایی خواهیم گرفت، به عنوان مثال هدایت مداوم روح‌القدس آمرزش گناهان و امتیاز به تولد معنوی.

بیشتر درباره غسل تعمید یاد بگیرید

1

آمرزش گناهان
غسل تعمید تنها اولین پیمانی است که ما روی زمین می‌بندیم. غسل تعمید یک شروع تازه در زندگی است. ما از گناهان خود پاک می‌شویم. مورونی فصل 25 آیه 8

2

این یک فرمان است
عیسی گفت که ما باید از آب و روح تواد یابیم. (یوحنا فصل 3 آیه‌ها 3 تا 5)

3

این برای نجات لازم است.
اگر غسل تعمید بشویم و وفادار به پیمان خود بمانیم، می‌توانیم در این زندگی برکات بگیریم و برای همیشه به سوی زندگی با خدا بازگردیم. (دومین نیفای فصل 2 آیه 19)

«از این رو، اگر در روزهای آزمایشی خود برآن بوده اید تا کارهای نابکارانه انجام دهید، آنگاه شما در برابر کُرسی-داوری خدا ناپاک شناخته می شوید؛ و هیچ چیز ناپاکی نمی تواند با خدا ساکن شود…»

- اولین نیفای فصل 10 آیه 21 ,کتاب مورمون

حتی عیسی که هرگز گناه نکرده بود، غسل تعمید گرفت تا اطاعت از خدا و نمایش مثالی برای ما انجام دهد. اگر می‌خواهیم خدا را دنبال کنیم، باید با اختیار مرتبط با غوطه‌وری غسل تعمید می گیریم. این یک فرمان است که با آرامش و شادی زیادی همراه است.

«و اینک، اگر برّۀ خدا، او که مقدّس بوده، نیاز داشته باشد با آب تعمید یابد تا همۀ پرهیزکاری را برآورده سازد، آه آنگاه، چقدر بیشتر ما که نامقدّس بوده، نیاز داریم تا تعمید یابیم، آری، حتّی با آب!» (دومین نیفای فصل 31 آیه ۵، کتاب مورمون)

عیسی زندگی کاملی داشت تا ما را راه بازگشت به زندگی با پدر آسمانی نشان دهد. گرچه او هرگز گناه نکرده بود، عیسی هرچند به هر حال غسل تعمید گرفت. از طریق اعمال او، او می‌خواست نشان دهد که همیشه اطاعت از خدا داشته و که غسل تعمید یک الزام است که هر کس باید برآورده کند.

به دلیل ناقصی و آلودگی ما، به غسل تعمید برای تطهیر کردن نیاز داریم.

در سومین نیفای فصل 11 آیه 28 آمده است: «و همان گونه که من به شما فرمان داده ام تعمید دهید و هیچ جَر و بحثی در میان شما نباشد، آن گونه که تا کنون بوده است؛»

خود نجات‌دهنده گفت که هر کسی نمی‌تواند غسل تعمید را به دلخواه انجام دهد. دقیقاً مانند اینکه عیسی مسیح توسط یحیی‌تعمید‌دهنده در یک رودخانه غسل تعمید شد، ما نیز باید با غوطه‌وری توسط فردی با اختیار از طرف خدا غسل تعمید بگیریم، تا غسل تعمید در نظر خدا معتبر باشد.

غسل تعمید مسیح
Getauftes Mädchen lächelt

سیتا ۱۶، کوبورگ

«غسل تعمید قولی است که به ابدیت به پدر آسمانی تعلق داریم و کنار او خواهیم رفت. این چگونگی برای من است. برای من بسیار مهم است که همیشه روح‌القدس را با خود داشته باشم، زیرا از طریق حضور آن احساس امنیت و حمایت می‌کنم. می‌دانم او همیشه با من است. از طریق غسل تعمید، شما بر روی مسیر بازگشت به پدر آسمانی قرار می‌گیرید.»
sita2 e1656516391693

سیتا ۱۶، کوبورگ

«غسل تعمید قولی است که به ابدیت به پدر آسمانی تعلق داریم و کنار او خواهیم رفت. این چگونگی برای من است. برای من بسیار مهم است که همیشه روح‌القدس را با خود داشته باشم، زیرا از طریق حضور آن احساس امنیت و حمایت می‌کنم. می‌دانم او همیشه با من است. از طریق غسل تعمید، شما بر روی مسیر بازگشت به پدر آسمانی قرار می‌گیرید.»

آیا هنوز سوالاتی درباره غسل تعمید دارید؟