A Mormon Könyve

Egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról

Mi a Mormon Könyve

A Mormon könyve egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról Ez a könyv egy szentírás mint a Biblia

A Biblia elsősorban az élet és az ősi Izrael emberei tanításait tartalmazza. A Mormon Könyve viszont az amerikai őslakosok hagyományait tartalmazza, akik ugyanúgy hittek Jézus Krisztusban.

A Mormon Könyve és a Biblia ugyanazt a tant tartalmazzák, de a világ különböző részein lettek megírva. Mi, mint Jézus Krisztus egyházának tagjai, abban hiszünk hogy a Mormon Könyve tartalmazza Jézus Krisztus evangéliumának a teljességét.

A lány tartja a Mormon könyvét: Egy további tanújel Jézus Krisztusról


Rendeld meg a te ingyen Mormon Könyvedet.

Kezd el olvasni a Mormon Könyvét még ma! Rendeld meg a saját nyomtatott Mormon Könyve példányodat még ma: ingyenes megrendelés, ingyenes szállítás & nincsen semmi elkötelezettség. 

Rendeld meg a te ingyen Mormon Könyvedet.

Kezd el olvasni a Mormon Könyvét még ma! Rendeld meg a saját nyomtatott Mormon Könyve példányodat még ma: ingyenes megrendelés, ingyenes szállítás & nincsen semmi elkötelezettség. 

Miről szól a Mormon Könyve

A Mormon Könyve egy család beszámolójával kezdődik, amely Jeruzsálemben élt körülbelül 600 évvel Krisztus születése előtt. Miután Isten által figyelmeztetve lettek, elmenekültek Jeruzsálemből mielőtt a város meg lett semmisítve. Tengeren keresztül utaztak egy megigért földre. Később az emberek két nemzetre oszlottak, és Istennek ezekkel a nemzetekkel az ügyei vannak feljegyezve.

A Mormon könyvében feljegyzett események koronája a feltámadott Jézus Krisztusnak az emberek közt végzett szolgálata. A Mormon Könyve tisztán elmagyarázza, amit Krisztus tanított Megtanítja, hogyan tudunk örömet szerezni ebben az életben és megváltást az ezt követő életben.

Jézus Krisztus az ókori Amerikában áll, amikor az utolsó vacsorát kiosztják


A Mormon Könyve főkénti szerzői

Próféták, akik az ókori Amerikában éltek, írták a Mormon Könyvét. Ezek a próféták feljegyezték a történetüket, jövendöléseket és tanításaikat kötött fémlemezekre. Ezek a feljegyzések később kivonatolva és lerövidítve lettek egy Mormon nevű próféta és történész által.

Mormon halála után, a fia Moroni fejezte be a feljegyzéseket és nevezte el a könyvet “A Mormon Könyve”-nek. Isten megmondta Moroninak, hogy rejtse el a lemezeket és megígérte, hogy egy nap ismét elő lesznek hozva.

A 19. század elején, ez az ígéret beteljesedett. Isten elhívott egy fiatal férfit, akit Joseph Smith-nek hívtak, hogy fordítsa le a lemezeket és visszaállítsa Jézus Krisztus egyházát. Így volt ő az első újkori próféta és fordította le a lemezet Isten hatalma által a ma ismert Mormon Könyvé. 


A próféta, Mormon, egy lemezen dolgozik Jézus Krisztusról


Kezd el még ma olvasni a Mormon Könyvét!

Olvasd el mi van írva a bevezetésben és a Mormon Könyve első fejezetében. Itt tudod letölteni a PDF-et! 

Kezd el még ma olvasni a Mormon Könyvét!

Olvasd el mi van írva a bevezetésben és a Mormon Könyve első fejezetében. Kezd el még ma olvasni a Mormon Könyvét! 

A Mormon Könyve tanításai

A Mormon Könyve elsődleges célja, hogy segítsen minden embernek rájönni, hogy Jézus a Krisztus, hogy Ő a világ Megváltója. Jézus Krisztus tanítása/evangéliuma tisztán el van magyarázva: hitünknek kell lennie, meg kell bánni a bűneinket, megkeresztelkedni, befogadni a Szentlélek ajándékát, és mindvégig kitartani.

A tanítás tartalmazza Isten boldogságtervét, ami értelmet és kilátást ad.

A Mormon Könyve megtanítja, hogyan végezzük a keresztelést (3 Nefi 11:22-28; 18; Moroni 8) és megválaszolja a lélek filozófiai kérdéseit, mint például a következőket: Mi az élet értelme?

     •Mi az élet értelme?

     •Tényleg létezik-e egy Isten?

     •Élni fogok ez az élet után?

A Mormon Könyve tanulmányozása által, te is felfedezheted Jézus Krisztus evangéliumának igazságait saját magad számára.


"És figyeljetek rá, hogy mindezen dolgokat bölcsen és rendben tegyétek; mert nem szükséges, hogy egy ember gyorsabban fusson, mint ahogy azt ereje engedi. Továbbá szükséges, hogy szorgalmas legyen, hogy ezáltal elnyerhesse a díjat; minden dolgot rendben kell tehát megtenni."

Moziás 4 : 27

"Ne aggódjatok tehát, mondván: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mibe öltözködjünk? Mert mennyei Atyátok tudja, hogy szükségetek van mindezekre a dolgokra. Hanem keressétek először Isten királyságát és az ő igazlelkűségét, és akkor ezek a dolgok is mind megadatnak majd nektek."

3 Nefi 13 : 31-33

“Továbbá pedig azt szeretném kérni, ha azoknak az áldott és boldog állapotán is elgondolkodnátok, akik betartják Isten parancsolatait. Mert íme, áldottak ők minden dologban, mind a fizikai, mind a lelki dolgokban; és ha mindvégig hűségesen kitartanak, befogadják őket a mennybe, hogy ezáltal Istennel lakhassanak a boldogság egy soha véget nem érő állapotában. Ó, emlékezzetek, emlékezzetek rá, hogy ezek a dolgok igazak; mert az Úristen mondta ezt.”

Moziás 2 : 41

"Továbbá pedig azt mondom nektek, hogy nem adatik más név, sem valamely más út vagy mód, mely által szabadulás jöhetne az emberek gyermekeihez, csakis Krisztus, a Mindenható Úr nevében és azáltal."

Moziás 3 : 17

“Imádkozzatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet, melyet mindenkinek megadott, aki igaz követője Fiának, Jézus Krisztusnak;[und Töchter] hogy Isten fiaivá legyetek…"

Moroni 7 : 48

Lehi család egy próféták gyűjteményét olvassa


A Mormon Könyve helyettesíti a Bibliát?

Nem, természetesen nem. A Mormon Könyve “egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról” és így kéz a kézben jár a Bibliával. Mindkettő leírja Isten ügyeit az emberekkel, ahogy Ő ugyanazokat a tantételeket tanítja a világ különböző részein.

Ezek tartalmazzák több évezrednyi ihleteket, útmutatást és utasítást. A Mormon Könyve is alátámasztja amit a Biblia mond Jézus Krisztusról és segít nekünk jobban megérteni sok további keresztény tant. (Mormon 7:8-9).

A Mormon Könyve és a Biblia tanulmányozása során jobban meg fogod érteni, hogy ki Isten és hogy mi az Ő terve számodra.

A Mormon Könyve és a Biblia


Mi teszi a Mormon Könyvét olyan fontossá?

Talán azt kérdezed magadtól, “Ha már van egy Bibliám, akkor miért van szükségem még több szentírásra?”

Jó kérdés! Az egyik alapvető kiejelentésünk, hogy Isten kinyilatkoztatja az igazságát a gyermekei számára és továbbra is ezt teszi. A Biblia Isten által jött kinyilatkoztatásokat tartalmaz, amit próféták írtak le, de nem tartalmazza mindent, amit Isten valaha mondott vagy mondani fog. Még a mai napokban Ő kinyilatkoztatja az Ő akaratát az élő próféták és apostoloknak. (Efézus 2:20). A Mormon Könyve megmutatja számunkra, hogy Isten minden időkben beszél a földön lévő gyermekeihez.

A Mormon Könyve egyben segít elmagyarázni és megérteni a részleteket a Bibliában Például, az Újszövetség az állítja, hogy Krisztus megkeresztelkedett hogy “minden igazságot betöltsön” (Maté 3:14-15). A Mormon Könyve elmagyarázza mit jelent betölteni minden igazságot. (lásd 2 Nefi 31:5-9). A Mormon Könyve is értékes, mert megőrzi azok feljegyzését, akik személyesen látták Krisztust.

A Biblia azt tanítja, “Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog." (2 Korintus 13:1). Ennek a törvénynek megfelelően, a Mormon Könyve és a Biblia tanúságot tesz Jézus Krisztusnak.


Egy ember és a Mormon Könyve


Honnan tudhatom, hogy a Mormon Könyve valóban igaz?

A számodra egyetlen útja, hogy megtudd hogy a Mormon Könyve igaz, a Szentlélek általi megerősítés. A könyv utolsó fejezete meghívja az olvasót, hogy tanulmányozza a Mormon Könyvét, eltűnődni Jézus Krisztusról szóló üzenetén, és megkérdezni Istent, hogy az igaz-e. Azok, akik így tesznek egy személyes bizonyságot fognak elnyerni Istentől annak igazságáról.

Az egyház több millió tagja járta már le ezt az utat és derítette ki magának, hogy a Mormon Könyve tényleg Isten szava


További kérdések? Van egy egyszerű megoldás.

A legjobb módszer a Mormon Könyvéről keresett válaszokra, az ha saját magad számára elolvasod! Rendeld meg még ma a saját példányodat a Mormon Könyvéből!

További kérdések? Van egy egyszerű megoldás.

A legjobb módszer a Mormon Könyvéről keresett válaszokra, az ha saját magad számára elolvasod! Rendeld meg még ma a saját példányodat a Mormon Könyvéből!

További blogok és videók