Mormon Kitabı

İsa Mesih’in Başka Bir Tanıklığı

Mormon Kitabı nedir?

Mormon Kitabı İsa Mesih hakkında başka bir tanıklıktır. İncil gibi kutsal bir kitaptır.

Kutsal Kitap esas olarak eski İsrail halkının yaşamı ve öğretileri hakkındadır. Öte yandan Mormon Kitabı, İsa Mesih’e inanan Amerikan yerlilerinin geleneklerini de içermektedir.

Mormon Kitabı ve Kutsal Kitap aynı doktrini içerir, ancak dünyanın farklı yerlerinde yazılmışlardır. İsa Mesih Kilisesi’nin üyeleri olarak bizler, Mormon Kitabı’nın İsa Mesih’in müjdesinin tamamını içerdiğine inanıyoruz.

Mädchen hält das Buch Mormon: Ein weiteres Testament von Jesus Christus

Ücretsiz Mormon Kitabınızı şimdi sipariş edin.

Mormon Kitabı’nı okumaya bugün başlayın! Mormon Kitabı’nın basılı bir kopyasını bugün sipariş edin: ücretsiz sipariş, ücretsiz teslimat ve hiçbir yükümlülük yok. 

Ücretsiz Mormon Kitabınızı şimdi sipariş edin.

Mormon Kitabı’nı okumaya bugün başlayın! Mormon Kitabı’nın basılı bir kopyasını bugün sipariş edin: ücretsiz sipariş, ücretsiz teslimat ve hiçbir yükümlülük yok. 

Mormon Kitabı ne hakkındadır?

Mormon Kitabı, İsa’nın doğumundan yaklaşık 600 yıl önce Yeruşalim’de yaşayan bir ailenin öyküsüyle başlar. Tanrı tarafından uyarıldıktan sonra, kentin yıkımından kaçmak için Yeruşalim’den kaçtılar. Eski Amerika’da vaat edilmiş topraklara yerleşmek için denizi aştılar. Halk daha sonra iki ulusa ayrılır ve bu arada Tanrı’nın bu uluslarla olan ilişkileri anlatılır.

Mormon Kitabı’nı taçlandıran olay, dirilmiş olan İsa Mesih’in insanlar arasındaki kişisel hizmetidir. Mormon Kitabı Mesih’in ne öğrettiğini açıkça açıklar. Bu yaşamda sevinci ve gelecek yaşamda kurtuluşu nasıl elde edebileceğimizi öğretir.

Jesus Christus steht im alten Amerika, als das Abendmahl ausgeteilt wird

Mormon Kitabı’nın başlıca yazarları

Mormon Kitabı’nı eski Amerika’da yaşamış olan peygamberler yazmıştır. Bu peygamberler tarihlerini, kehanetlerini ve öğretilerini ciltlenmiş metal levhalara kaydettiler. Kayıtlar daha sonra Mormon adlı bir peygamber ve tarihçi tarafından özetlenmiş ve kısaltılmıştır.

Mormon’un ölümünden sonra oğlu Moroni kayıtları tamamladı ve kitaba “Mormon Kitabı” adını verdi. Tanrı Moroni’ye levhaları saklamasını söyledi ve bir gün tekrar ortaya çıkarılacağını vaat etti.

Bu söz 19. yüzyılın başında yerine getirilmiştir. Tanrı, Joseph Smith adında genç bir adamı levhaları tercüme etmesi ve İsa Mesih’in Kilisesi’ni yeniden kurması için çağırdı. Böylece ilk modern peygamber oldu ve Tanrı’nın gücüyle levhaları bugün Mormon Kitabı olarak bilinen kitaba çevirdi. 

Der Prophet Mormon arbeitet an einer Platte über Jesus Christus

Mormon Kitabı’nı okumaya bugün başlayın!

Mormon Kitabı’nın girişinde ve ilk bölümünde yazılanları okuyun. PDF dosyasını buradan indirebilirsiniz. 

Mormon Kitabı’nı okumaya bugün başlayın!

Mormon Kitabı’nın girişinde ve ilk bölümünde yazılanları okuyun. PDF dosyasını buradan indirebilirsiniz. 

Mormon Kitabı’ndan Öğretiler

Mormon Kitabı’nın temel amacı, tüm insanların İsa’nın Mesih olduğunu, O’nun dünyanın Kurtarıcısı olduğunu anlamalarına yardımcı olmaktır. İsa Mesih’in öğretisi/müjdesi net bir şekilde açıklanmıştır: iman etmeli, günahlarımızdan tövbe etmeli, vaftiz olmalı, Kutsal Ruh armağanını almalı ve sonuna kadar dayanmalıyız.

Öğreti aynı zamanda hayata anlam ve perspektif kazandıran Tanrı’nın mutluluk planını da içerir.

Mormon Kitabı vaftizin nasıl yapıldığını öğretir (3. Nefi 11:22-28; 18; Moroni 8) ve aşağıdaki gibi ruhla ilgili felsefi soruları yanıtlar:

     •Hayatın anlamı nedir?

     •Gerçekten bir Tanrı var mı?

     •Bu hayattan sonra yaşayacak mıyım?

Mormon Kitabı’nı inceleyerek, İsa Mesih’in müjdesinin bu gerçeklerini kendiniz keşfedebilirsiniz.


“Ve bütün bunların bilgelik ve düzen içinde yapılmasına dikkat edin; çünkü bir adamın gücünden daha hızlı koşması gerekli değildir. Ayrıca, ödülü kazanabilmesi için gayretli olması uygundur; bu nedenle her şey bir düzen içinde yapılmalıdır. ”

Mosiya 4 : 27


“Öyleyse, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Çünkü Cennetteki Babanız bütün bunlara ihtiyacınız olduğunu bilir. Fakat siz ilkönce Tanrı’nın Krallığı’nı ve O’nun doğruluğunu arayın ve bütün bu şeyler size verilecektir. ”

3 Nefi 13 : 31-33


“Ve bununla birlikte Tanrı’nın emirlerini yerine getirenlerin kutsal ve sevinçli durumlarını düşünmenizi istiyorum. Çünkü işte, onlar gerek dünyasal, gerekse ruhsal her şeyde kutsanmışlardır; ve sonuna kadar da dayanırlarsa cennete kabul edilecekler, böylece Tanrı’yla sonsuz bir mutluluk durumunda yaşayacaklardır. Ah hatırlayın, hatırlayın ki bu şeyler doğrudur; çünkü bunları Rab Tanrı söylemiştir.”

Mosiya 2 : 41


“Ve ayrıca size derim ki insançocuklarına kurtuluşun geleceği başka hiçbir ad, başka hiçbir yol veya imkân verilmeyecektir; kurtuluş yalnızca her şeye gücü yeten Rab Mesih’in adı ve aracılığıyla gelecektir.”

Mosiya 3 : 17


“Bu nedenle sevgili kardeşlerim, yüreğinizdeki bütün güçle Baba’ya dua edin ki, Oğlu İsa Mesih’in sadık taraftarlarına bağışladığı bu sevgiyle dolup, siz de Tanrı’nın [und Töchter]oğulları olabilirsiniz…”

Moroni 7 : 48

Die Familie Lehi liest eine Sammlung von Propheten

Mormon Kitabı İncil’in yerini alır mı?

Hayır, tabii ki değil. Mormon Kitabı “İsa Mesih’in bir başka vasiyetidir” ve bu nedenle İncil ile el ele gider. Her ikisi de Tanrı’nın dünyanın farklı yerlerinde aynı ilkeleri öğretirken insanlarla olan ilişkilerini anlatır.

Bunlar binlerce yıllık ilham, rehberlik ve talimat içerir. Mormon Kitabı ayrıca Kutsal Kitap’ın İsa Mesih hakkında söylediklerini doğrular ve diğer birçok Hıristiyan doktrinini anlamamıza yardımcı olur (Mormon 7:8-9).

Hem Mormon Kitabı’nı hem de Kutsal Kitap’ı inceleyerek Tanrı’nın kim olduğunu ve sizin için planının ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız.

Mormon Kitabı ve İncil

Mormon Kitabı’nı bu kadar önemli kılan nedir?

Kendinize şu soruyu soruyor olabilirsiniz: “Zaten Kutsal Kitap’a sahipsem, neden başka kutsal yazılara ihtiyacım olsun ki?

Güzel soru! Temel ifadelerimizden biri, Tanrı’nın yeryüzündeki çocuklarına gerçeği açıkladığı ve bunu yapmaya devam ettiğidir. Kutsal Kitap peygamberler tarafından yazılmış Tanrı vahiylerini içerir, ancak Tanrı’nın şimdiye kadar söylediği ya da söyleyeceği her şeyi içermez. Bugün bile O, iradesini yaşayan peygamberlere ve elçilere açıklar (Efesliler 2:20). Mormon Kitabı bize Tanrı’nın yeryüzündeki ve her çağdaki tüm çocuklarıyla konuştuğunu gösterir.

Mormon Kitabı aynı zamanda Kutsal Kitap bölümlerinin açıklanmasına ve anlaşılmasına da yardımcı olur. Örneğin, Yeni Ahit Mesih’in “bütün doğruluğu yerine getirmek” için vaftiz edildiğini belirtir (Matta 3:14-15). Mormon Kitabı tüm doğrulukları yerine getirmenin ne anlama geldiğini açıklar (bkz. 2. Nefi 31:5-9). Mormon Kitabı, Mesih’i bizzat görenlerin kayıtlarını muhafaza ettiği için de değerlidir.

Kutsal Kitap şöyle öğretir: “Her söz iki ya da üç tanığın ağzıyla doğrulanır” (2. Korintliler 13:1). Bu yasaya uygun olarak, hem Mormon Kitabı hem de İncil İsa Mesih’e tanıklık eder.

Bir adam ve Mormon Kitabı

Mormon Kitabı’nın gerçekten doğru olup olmadığını nasıl bilebilirim?

Mormon Kitabı’nın doğru olup olmadığını bilmenizin tek yolu Kutsal Ruh’un onu onaylamasıdır. Kitabın son bölümü okuyucuyu Mormon Kitabı’nı incelemeye, İsa Mesih’in mesajı üzerinde düşünmeye ve Tanrı’ya bunun doğru olup olmadığını sormaya davet ediyor. Bunu yapanlar Tanrı’dan doğruluklarına dair kişisel bir tanıklık alacaklardır.

Kilise’nin milyonlarca üyesi bu yolda yürümüş ve Mormon Kitabı’nın gerçekten Tanrı Sözü olduğunu kendileri keşfetmiştir.

Başka sorunuz var mı? Bunun kolay bir çözümü var.

Mormon Kitabı hakkındaki cevapları bulmanın en iyi yolu onu kendiniz okumaktır! Mormon Kitabı’nın bir kopyasını bugün sipariş edin.

Başka sorunuz var mı? Bunun kolay bir çözümü var.

Mormon Kitabı hakkındaki cevapları bulmanın en iyi yolu onu kendiniz okumaktır! Mormon Kitabı’nın bir kopyasını bugün sipariş edin.

Daha fazla blog ve video