Jesus Kristus

Den gode hyrde, lyset, Guds lamHvem er Jesus Kristus?


Jesus Kristus er den mest indflydelsesrige person, der nogensinde har levet på jorden. Hans lære er blandt de smukkeste ord, der nogensinde er skrevet.

Han er den gode hyrde, lyset, Guds lam, fredsfyrsten og verdens frelser. Længe før han kom til jorden, var det klart, at han ville være vores Frelser. 

Men hvorfor har vi brug for ham? 


Find Kristus på din egen måde!

Mød os for at lære, hvordan du en dag kan genopstå som Jesus Kristus.

Mød os!

Mød os for at lære, hvordan du en dag kan genopstå som Jesus Kristus.


Hans formål


GGud skabte de første mennesker, Adam og Eva, i sit billede, så alle mennesker  kunne have en dødelig krop. Efter at Adam og Eva havde spist af den forbudte frugt, blev de fjernet fra Edens Have og sendt til jorden som ufuldkomne mennesker. Så begyndte de at forstå og lave fejl.

Hele vores formål med livet er at overvinde prøvelser, og vores menneskelighed, så vi en dag kan vende tilbage til Guds nærhed og blive som ham. Men det var umuligt for os alene. Vi har brug for en frelser!


Jesus Christus belehrt eine Gruppe von MenschenVores forhindringer 


En ting, der skal overvindes, før vi kan vende tilbage til Gud, er døden. Hvert menneske på denne jord vil dø en dag.

Gud kan heller ikke bo i nærvær af noget urent, så han kan ikke leve med os, i vores synder.

Så vi har brug for nogen, der kan påtage sig vores synder og overvinde døden. Jesus Kristus, vores bror, var den eneste person, der kunne gøre disse to ting for os.

Han meldte sig frivilligt til at komme til denne jord for at være vores Frelser og sætte et perfekt eksempel for os, så vi kunne vide, hvordan vi vender tilbage til vor himmelske Fader.


Jesus Christus erschafft die erde


Vil du læse mere om Jesus Kristus?

I så fald er Mormons Bog lige hvad du har brug for. Som endnu et vidne om Jesus Kristus hjælper det os til bedre at forstå hans lærdomme og liv. Bestil dit eget eksemplar i dag.

Vil du læse mere om Jesus Kristus?

I så fald er Mormons Bog lige hvad du har brug for. Som endnu et vidne om Jesus Kristus hjælper det os til bedre at forstå hans lærdomme og liv. Bestil dit eget eksemplar i dag.


Jesu Kristi mission


Hans Lære

Jesus Kristus lærer os at elske. Han befaler os at elske vores fjender som vores venner og tilgive dem, ikke syv gange, men 77 gange.

Da han var på jorden, spiste han med skatteopkrævere og syndere og med samfundets udstødte.

Jesus helbredte og tilgav alle, der med fuld tro bad ham om det.. Han lærte ikke kun kærlighedens højere lov, men han efterlevede den også. Han var fuldstændig lydig mod vor himmelske Fader, åbenlyst tilgivende og krydsede kulturelle grænser for at vise kærlighed.

Han viste medfølelse med syndere og underviste i sandheder, der var fremmede for de jødiske love og skikke på hans tid.

Han udførte bemærkelsesværdige mirakler, demonstrerede utrolig kraft og havde mange tilhængere. Det er grunden til, at nogle civile og religiøse ledere følte sig truet af hans indflydelse og planlagde at henrette ham.


Hans Forsoning 

Natten før sin død gik Jesus for at bede i Getsemane Have.

Dér følte han byrden af ​​enhver synd og smerte, som menneskeheden kendte, og led for hver enkelt person, der nogensinde har levet. 

Han havde fuldkommen medfølelse med hver enkelt af os for at kunne forstå os fuldt ud, så han ville vide "så han, hvad angår kødet, kan vide, hvorledes han kan bbistå sit folk, hvad angår deres skrøbeligheder." (Alma 7:12)

Jesus led for dig, og han forstår dig perfekt.


Jesus Christus leidet im Garten Getsamani


Efter at have lidt i haven, blev Jesus forrådt af sin egen discipel, arresteret, hånet, slået og korsfæstet på korset – alt dette gjorde han for at sikre, at vi kunne vende tilbage til vores himmelske Fader.

Han holdt ud til det sidste. Selv da Jesus blev dræbt af sit eget folk, råbte han til Gud´og bad ham om at tilgive dem. Så opgav han villigt sin ånd og gik videre til det næste liv.


Hans opstandelse

Jesu lig lå i en grav fra fredag ​​til søndag morgen. Søndag morgen sad Maria Magdalene, en af ​​Jesu tilhængere, i haven foran den tomme grav, da Jesus Kristus mødte hende.

Hun troede, han var gartneren og spurgte ham, om han vidste, hvor Jesu krop var. Han kaldte hende ved navn, og hun vidste straks, at det var Jesus Kristus.

Hun var det første vidne til hans opstandelse og vidste, at han havde overvundet døden. 


Jesus Christus erscheint Maria nach seiner Auferstehung


Elsker Gud mig?

Elsker Gud mig virkelig? Uanset dine grunde til at stille dette spørgsmål, kan du finde dit svar. Lær hvordan, gennem vejledte spørgsmål, skriftsteder og derefter gennem personlig handling.

Elsker Gud mig?

Elsker Gud mig virkelig? Uanset dine grunde til at stille dette spørgsmål, kan du finde dit svar. Lær hvordan, gennem vejledte spørgsmål, skriftsteder og derefter gennem personlig handling.Hans Gave


Han har givet dig evnen til at have en perfekt krop. Ikke kun vores krop kan være perfekt, men vi kan også forbedre os og udvikle os hver dag.

Fordi han sonede dine synder, er du ikke adskilt fra Gud. Vi kan ændre os og vælge at stræbe efter at blive som Gud en dag.

Jesus Kristus giver os muligheden for at vælge at tage hjem igen.


Nåde

Jesus Kristus stod op af graven, han brød dødens bånd og viste sig som et opstanden og fuldkomment væsen.

Det, der frelser os fra død og synd, er hans forsoning i haven, hans død på korset og hans opstandelse den tredje dag.

Igennem Jesus Kristus er vi frelst. 


Jesus hält eine gebrochene Hand
Flere blogs og videoer

Bliv inspireret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for ikke at gå glip af begivenheder, videoer eller blogs.