Isten hallja imáid!

Lépj kapcsolatba Istennel imán keresztül! Még nem imádkoztál ezelőtt? Tanulj meg többet az imáról!

Isten hallja imáid!

Lépj kapcsolatba Istennel imán keresztül! Még nem imádkoztál ezelőtt? Tanulj meg többet az imáról!

Isten hallja imáid!

Építsünk kapcsolatot az imádságon keresztül Isten és érezd az Ő szeretetét irántad. Soha nem imádkoztál még?

Isten hallja imáid!

Építs kapcsolatot Istennel az imádságon keresztül, és érezd meg az Ő szeretetét irántad. Soha nem imádkoztál még?

Miért nem adta Isten az én Az ima nem válaszolt?

Nem vagy egyedül. Önkénteseink már több száz embernek segítettek mint Te, hogy választ találjanak az imáikra. Izgatottan várjuk, hogy segítsünk Neked is. Fedezd fel válaszait! Várjuk, hogy segíthessük Önt is ebben.

Miért nem adta Isten az én Az ima nem válaszolt?

Nem vagy egyedül. Önkénteseink több száz embernek segítettek segítettek a hozzád hasonló emberek, hogy választ találjanak az imáikra. Izgatottan várjuk, hogy segítsünk Neked is.

Miért nem adta Isten az én Az ima nem válaszolt?

Nem vagy egyedül. Önkénteseink több száz embernek segítettek segítettek a hozzád hasonló emberek, hogy választ találjanak az imáikra. Izgatottan várjuk, hogy segítsünk Neked is.

Miért nem adta Isten az én Az ima nem válaszolt?

Nem vagy egyedül. Önkénteseink már több száz embernek segítettek mint Te, hogy választ találjanak az imáikra.

Az ima egy személyes párbeszéd közted és Mennyei Atya között! Ő szeretne hallani rólad. Arra kér bennünket hogy legyünk hozzá nyitottak és, hogy imáink ne legyenek repetitívek mert ez valóban egy párbeszéd. Szánj időt az imádkozásra, hogy elgondolkodj és felkészülj! Köszönheted neki az áldásaidat, és attól függően, hogy éppen mire van szükséged, kérheted segítségét, védelmét vagy vezetését Miután imádkoztál, gondolkozz el azon, hogy milyen gondolatok voltak a fejedben és cselekedj!

Amikor imádkozol, teljesen arra kell összpontosítanod, hogy hódolj és tiszteld mennyei Atyádat. "Ez lehet azt jelenti, hogy letérdelsz, lehajtod a fejedet, összefonod a karjaidat, összeteszed a kezeidet, és csak becsukod a szemeidet." Ezekkel a gesztusokkal megmutatod Istennek, hogy megalázkodsz előtte.

Minden helyzet egyedi, így az imáid is eltérőek lehetnek. "Lehet, hogy éjszaka a ágyad mellett térdelsz le, meghajtod a fejedet, amikor áldást mondasz egy étkezés előtt, vagy csendes imát mondasz a szívedben, amikor hazaérsz a munkából." Ez nagyszerű! Csak az számít, hogy úgy érj el Istenhez, ahogyan jól érzed magad


Hallgasd, ahogy Shannon imádkozik:

A válasz: IGEN! Gott ígéri: Ha imádkozol, válaszokat és irányítást kapsz tőle Isten a mi Atyánk. Az ő gyermekei vagyunk. Ezért válaszol nekünk.

Ha hitteljesen, őszintén és elszántan imádkozol, meg fogod tapasztalni Isten munkáját Észre fogod venni, hogy Isten vezet téged a mindennapokban, és segít jó döntéseket hozni Isten áldjon meg téged vigasztalással és békével Figyelmeztetni fog a veszélyre. Megerősít téged, hogy ellen tudj állni a kísértésnek. Meg fogja bocsátani a bűneidet. Közel érezzük magunkat hozzá. Meg kell tanulnunk felismerni ezt a hatást Meg kell tanulnunk hallgatni a Lélek csendes, szelíd hangjára.
Istekedjetek, és adatik néktek; keressetek, és találtok; zökkenjetek be, és megnyitják néktek. Mert mindaz, aki kér, az kap, és aki keres, az talál, és aki zökken, annak megnyitják."
3 Nefi 27:29, Mormon könyve

Mi a Mormon könyve?

Imára emelt kézzel

"Gyakran kérdeztem magamtól: Istenem, miért nem válaszolsz az imáimra? A Szentírásban elmerülve jött a válasz az imáimra."

Jézus Krisztus tanított minket, hogy "imádkozzunk az Atyához az ő nevében." Mivel Krisztus a mi Megváltónk, csak Krisztus nevén keresztül imádkozhatunk Isten Atyához. Amikor először megszólítod a Mennyei Atyát, majd befejezed az imádatot "Jézus Krisztus nevében," azáltal szólsz az Atyához a Fia által.

Imádkozó nő

Amikor imádkozunk, erősítjük kapcsolatunkat a Mennyei Atyához és Jézus Krisztushoz. Az Égi Atyád számára van egy megváltási terv, amelyet nevezünk megváltási tervnek. Amikor hittel imádkozol, látni fogod az Ő irányítását az életedben, és elkezded megérteni azt a tervet, amit számodra készített.

Fontos tudni, hogy bár Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, mi nem imádkozunk hozzá. Jézus arra vezetett minket, hogy imádkozzunk az Atyához az Ő nevében. Ha ezt tesszük, közelebb kerülhetünk a mennyei Atyához és Jézus Krisztushoz is

Hat Gott einen Plan für mich?

Kérdezted már Istentől: honnan jöttem, miért vagyok itt, és hová megyek? Keresse meg a saját válaszait itt.

A válaszok különböző módon érkeznek. Amint megismered a Szentlelket, építő gondolatok és sugallatok fognak felmerülni az elmédben. Megvilágosodottá válsz, vagyis új tudást kapsz. Békét, örömöt és szeretetet fogsz érezni a szívedben.

Az Lélek gyümölcse viszont a szeretet, öröm, béke, türelem, jóindulat, kedvesség és hűség.

Galata 5:22

Imádkozó nő
Naplemente

Az ilyen érzéseket nehéz leírni. De ha vannak ilyenek, akkor tudatában vagyunk nekik. Íme néhány példa arra, hogyan nézhetnek ki ezek a válaszok:

A fény bekapcsolása egy sötét szobában hasonlítható ahhoz, amikor valaki gyorsan, teljesen és hirtelen egy üzenetet kap Istentől. Mindenki közülünk megismerhette ezt a kinyilatkoztatási mintát, amikor egy őszinte ima meghallgatásra talált, vagy amikor Isten akarata és időzítése szerint az irányítást vagy védelmet kaptuk. Az ilyen hirtelen és intenzív kinyilatkoztatások leírásait megtaláljuk a szent iratokban, róluk számolnak be az egyház történetében, és megtörténnek az életünkben is. Igen, ezek a hatalmas csodák valóban megtörténnek. Mindazonáltal a kinyilatkoztatásnak ez a mintája inkább ritka, mint gyakori.

Ahogy a fény fokozatosan növekszik a napkeltekor, ugyanúgy történik, amikor Isten üzenetét „sor szorosan, rendelés rendelést követ” (2 Néfi 28:30) kapjuk. Legtöbbször apránként, kisebb lépésekben kapod a kinyilatkoztatást. A vágyunk, méltóságunk és felkészültségünk szerint kapjuk meg. A kinyilatkoztatásnak ez a mintája sokkal elterjedtebb és nem is olyan ritka.

Imádkozó nő
Az ilyen érzéseket nehéz leírni. De ha vannak ilyenek, akkor tudatában vagyunk nekik. Íme néhány példa arra, hogyan nézhetnek ki ezek a válaszok: A szoba sötétjében lévő fény bekapcsolása hasonló ahhoz, amikor egy üzenetet Istenről nagyon gyorsan, teljesen és egyszerre kapunk meg. Sokan közülünk megismerkedtek ezzel a kinyilatkoztatási mintával, amikor egy őszinte imát meghallgattak, vagy Isten akaratával és időtervével összhangban megkaptuk a szükséges irányítást vagy védelmet. Az ilyen hirtelen és intenzív kinyilatkoztatások leírásait megtaláljuk a szentírásokban, róluk beszélnek az Egyház történetében, és megtörténnek az életünkben is. Igen, ezek a hatalmas csodák valóban megtörténnek. Mindazonáltal a kinyilatkoztatásnak ez a mintája inkább ritka, mint gyakori.
Naplemente
Ahogyan a fény fokozatosan növekszik a napfelkeltekor, úgy történik, amikor Isten üzenetét "sorozatokban... irányelvek sorozataként" (2 Nephi 28:30) kapjuk. Legtöbbször apránként, kisebb lépésekben kapod a kinyilatkoztatást. A vágyunk, méltóságunk és felkészültségünk szerint kapjuk meg. A kinyilatkoztatásnak ez a mintája sokkal elterjedtebb és nem is olyan ritka.
Imádkozó nő

Az ilyen érzéseket nehéz leírni. De ha vannak ilyenek, akkor tudatában vagyunk nekik. Íme néhány példa arra, hogyan nézhetnek ki ezek a válaszok:

Az egy sötét szobában való fény bekapcsolása hasonlítható ahhoz, amikor Isten üzenetét gyorsan, teljesen és egy csapásra kapjuk meg. Sokan közülünk megismerkedtek ezzel az kinyilatkoztatási mintázattal, amikor egy őszinte imát meghallgattak, vagy Isten akaratának és időtervének megfelelő iránymutatást vagy védelmet kaptunk. Az ilyen hirtelen és intenzív kinyilatkoztatások leírásait megtaláljuk a szent iratokban, róluk beszélnek az egyház történetében, és az életünkben is megtörténnek. Igen, ezek a hatalmas csodák valóban megtörténnek. Mindazonáltal a kinyilatkoztatásnak ez a mintája inkább ritka, mint gyakori.

Naplemente

Ahogy a napfelkeltéskor a fény fokozatosan nő, ugyanúgy van az, amikor Istentől "sor az sor, utasítás az utasítás" (2 Néfí 28:30) üzenetet kapunk. Legtöbbször apránként, kisebb lépésekben kapod a kinyilatkoztatást. A vágyunk, méltóságunk és felkészültségünk szerint kapjuk meg. A kinyilatkoztatásnak ez a mintája sokkal elterjedtebb és nem is olyan ritka.

Jézus Krisztus egyháza ima által állt helyre.

Tudj meg többet az imáról, amely megváltoztatta a világot.

További bibliai szakaszok és más források

"Ezért, ha valakinek közületek bölcsességből hiányzik, kérjen tőle Istennek, aki mindenkit bőségesen és szemrehányás nélkül megad: és megadatik neki."

Jakab 1:5

"Imádkozzatok szüntelen"

1 Thesszalonika 5:17

"De én Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. "Este és reggel és délben panaszomat mondom és sóhajtozom; és Ő meghallja az én hangomat." "Ő megmenti a lelkemet a csatában, mert sokan vannak ellenem." Isten meghallgat engem..."

Zsoltárok 55:17

"De igual manera, os digo que debéis orar siempre y no desmayar; por tanto, debéis orar al Padre en el nombre de Cristo, perpetuamente, para que se consagre a vosotros el obrar y el andar del día en el cual estáis para andar, para que obtengáis bendición, para que se consagre a vosotros y no se deje para el último día; porque de cierto, esta es la senda por la cual el hombre debe obrar, después de esta vida, en cuanto al obrar y al andar."

2 Nefi 32:9

"Azonban ez még nem minden; lelkedet a szobáidban, rejtett helyeken és a vadonban is ki kell öntened."

Alma 34,26

"És a Tizenkettő tanította a sokaságot; és íme, leborultak a sokaság elé és Jézus nevében az Atyához imádkoztak. ... És történt: Amikor Jézus így imádkozott az Atyához, eljött hozzá a tanítványaihoz, és íme, még mindig nem hagyták abba az imádkozást hozzá, és nem szóltak sok szót, mert nekik sugallták, mit kell imádkozniuk, és vágynak volt az imádkozásra."

3 Nefi 19:6 és 24

"Közeledjetek hozzám, és közeledem hozzátok; keressetek engem buzgón, és megtaláljátok; kérjetek, és megkapjátok; kopogjatok, és megnyitják nektek." Mindaz, amit az Atyától az én nevemben kértek, megadatik nektek, ami számotokra jó; és ha valamit kértök, ami számotokra nem jó, az visszaszáll magatokra mint vádolás."

Tan és szövetségek 88:63-65

"Tanácskozz az Úrral mindenben, amit teszel, és ő jóra fog vezetni téged; igen, ha lefekszel aludni éjszakára, feküdj le az Úrban, hogy ő őrködjön feletted álmaidban; és ha reggel felébredsz, legyen hálával teljes a szíved Isten felé; és ha mindezt megteszed, az utolsó napon felemelkedni fogsz."

Alma 37.37

"És szeretném inteni titeket: Ha ezt megkapjátok, kérdezzétek meg Istent, az örök Atyát, Krisztus nevében, hogy igaz-e; és ha őszinte szívvel, valós szándékkal és hit Krisztusban kéritek, Ő az Szentlélek erejével hozzátok kijelenti, hogy igaz." "És a Szentlélek erejével mindent megtudhattok, hogy igaz-e."

Moroni 10,3-5

Van kérdésed az imádsággal kapcsolatban?

Van kérdésed az imádsággal kapcsolatban?

Van kérdésed az imádsággal kapcsolatban?

Tudj meg többet az imádságról:

Meríts ihletet

"Íratkozz fel itt a hírlevelünkre, hogy ne maradj le eseményeinkről, videóinkról vagy blogjainkról."