Keresztelés

Mi az a keresztelés? Mi közöm hozzá?

Szívesebben tanulsz személyesen?

megkeresztelt ember mosolyog

Marvin 27, Frankfurt

„A keresztség révén lehetőséget kaptam arra, hogy eldobjam régi, felszínes, egocentrikus énemet, és újra elgondolkozzam azokon az értékeken, amelyek az igazi boldogsághoz vezetnek. A keresztség tudatos kijelentésem volt, hogy az egyház értékei szerint élek, követem Krisztust, és vágyom arra, hogy olyanná váljak, amilyen Ő.”
marvin

Marvin 27, Frankfurt

"A keresztség által lehetőséget kaptam arra, hogy félretegyem régi, felszínes, énközpontú énemet, és visszatérjek azokhoz az értékekhez, amelyek az igazi boldogsághoz vezetnek. A keresztség tudatos kijelentésem volt, hogy az egyház értékei szerint élek, követem Krisztust, és vágyom arra, hogy olyanná váljak, amilyen Ő.”

A keresztség, az első szövetségünk

A keresztség az első szövetségünk vagy ígéretünk Isten és köztünk. Amikor megkeresztelkedünk, megígérjük, hogy készek leszünk követni Istent és fia, Jézus Krisztus példáját. Isten megígéri hogy megáld minket. Megígérjük, hogy engedelmeskedünk Neki. A szövetségek feltételeit Isten határozza meg. Csak elfogadni vagy megtagadni tudjuk. Ha betartjuk szövetségeinket, áldásokat kapunk ebben az életben és felmagasztosulást az eljövendő életben.

A „keresztelkedés” szó eredete a görögben, a „Baptizo” a bemerítésre vonatkozik. A korai keresztények a megkeresztelkedést, vagyis a vízbe merítést a Megváltó tanításainak elfogadásának, a bűnök bocsánatának és a templomba való belépésnek a jeleként gyakorolták.

Ma a keresztelkedésnek is ugyanaz a jelentése. Ha valaki el akarja fogadni ezt a "szertartást" és részt akar venni a vallási szertartáson, akkor olyan valakivel kell vízbe szállnia, akit Jézus Krisztus hatalmazott fel.

A felhatalmazott személy a jelöltet a vízbe meríti, és ismét kihozza. Mindez azért történik, hogy szövetségre léphess Istennel, amely lehetővé teszi, hogy mindaddig, amíg betartod a parancsolatokat, mindig veled legyen a Szentlélek, és bocsánatot nyerj bűneidre. Ez a szimbólum a régi élet halálának és eltemetésének, valamint az ennek megfelelő újjászületésnek egy új életbe Krisztus követőjeként.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezután soha többé nem hibázunk. Ehelyett azt mutatja, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy hűségesek maradjunk az Istennel tett ígérethez.

Ha hűek maradunk a szövetséghez, áldásokat kapunk, például a Szentlélek állandó vezetését, a bűnök bocsánatát és a lelki újjászületés kiváltságát.

Tudj meg többet a keresztelkedésről

1

A bűnök bocsánata
A keresztelkedés csak az első szövetség, amelyet itt a Földön kötünk. A keresztelkedés új kezdet az életben Megtisztulunk bűneinktől. (Moróni 8:25)

2

Ez egy parancsolat
Jézus azt mondta, hogy víztől és lélektől kell születnünk. (John 3:3-5)

3

Az üdvösséghez szükséges.
Ha megkeresztelkedünk, és hűek maradunk ígéretünkhöz, áldásokat kaphatunk ebben az életben, és visszatérhetünk Istenhez az örökkévalóságig. (2 Nefi 2:19)

"Tehát ha próbatételed napjaiban arra törekedtél, hogy gonoszul cselekedj, akkor tisztátalannak találtatsz Isten ítélőszéke előtt; és semmi tisztátalan dolog nem lakhat Istennel..."

1 Nefi 10:21, A Mormon könyve

Még Jézus is, aki soha nem vétkezett, megkeresztelkedett, hogy engedelmeskedjen Istennek, és példát mutasson nekünk. Ha követni akarjuk Istent, meg kell keresztelkednünk alámerítéssel, megfelelő felhatalmazással. Ez egy parancsolat, amely sok békével és örömmel jár.

"És most, ha Isten Bárányának, aki szent, szüksége van rá, hogy víz által megkeresztelkedjen, hogy minden igazlelkűséget betöltsön, Ó akkor mennyivel nagyobb szükségünk van nekünk, akik nem vagyunk szentek, arra, hogy megkeresztelkedjünk, igen, méghozzá víz által!” (2 Nefi 31:5, A Mormon könyve)

Jézus tökéletes életet élt, hogy megmutassa nekünk az utat, hogy visszatérjünk Mennyei Atyánkhoz. Bár soha nem vétkezett, Jézus mégis megkeresztelkedett. Cselekedeteivel meg akarta mutatni nekünk, hogy mindig engedelmes volt Istennek, és hogy a keresztség olyan követelmény, amelyet mindenkinek teljesítenie kell.

Tökéletlenségünk és tisztátalanságunk miatt szükségünk van a keresztségre, hogy megtisztuljunk.

3 Nefi 11:28 magyarázza: „És ahogy azt megparancsoltam nektek, úgy kereszteljetek.” És nem lesz vita köztetek, mint eddig;

A Megváltó maga mondta, hogy nem keresztelhet senki sem úgy, ahogy akar. Ahogyan Jézus Krisztust Keresztelő János keresztelte meg a folyóban, nekünk is alámerítéssel kell megkeresztelkednünk valakitől, akinek felhatalmazása van Istentől, hogy a keresztség érvényes legyen Isten szemében.

Jézus Krisztus keresztelkedése
A megkeresztelt lány mosolyog

Sita 16, Coburg

A keresztség annak ígérete, hogy örökké a Mennyei Atyához tartozunk, és vele együtt megyünk. Legalább is nekem. Nagyon fontos számomra, hogy a Szentlélek mindig velem legyen, mert jelenlétével biztonságban és támogatottságban érzem magam. Tudom, hogy mindig velem van. A keresztség által visszatérsz a Mennyei Atyához vezető ösvényre."
sita2 e1656516391693

Sita 16, Coburg

"A keresztség ígéret arra, hogy az ember örökre a Mennyei Atyához tartozik, és vele együtt jár. Legalább is nekem. Nagyon fontos számomra, hogy a Szentlélek mindig velem legyen, mert jelenlétével biztonságban és támogatottságban érzem magam. Tudom, hogy mindig velem van. A keresztség által visszatérsz a Mennyei Atyához vezető ösvényre."

Van még kérdése a kereszteléssel kapcsolatban?