Vaftiz

Vaftiz nedir? Benimle alakalı nedir?

Yüzyüze öğrenmeye tercih ediyor musunuz?

getaufter Mann lächelt

Marvin 27, Frankfurt


“Vaftiz sayesinde, geçmişteki, yüzeysel, benmerkezci benliğimi bırakma ve gerçek mutluluğa götüren değerler üzerinde derin derin düşünme fırsatı buldum. Vaftiz, kilisenin değerini yaşamak, Mesih’i takip etmek, Onun gibi arzu etmek için verdiğim bilinçli kararımdır.”

marvin

Marvin 27, Frankfurt


“Vaftiz sayesinde, geçmişteki, yüzeysel, benmerkezci benliğimi bırakma ve gerçek mutluluğa götüren değerler üzerinde derin derin düşünme fırsatı buldum. Vaftiz, kilisenin değerini yaşamak, Mesih’i takip etmek, Onun gibi arzu etmek için verdiğim bilinçli kararımdır.”

Vaftiz, Bizim İlk Antlaşmamız

Vaftiz ilk antlaşmamızdır, ya da Tanrının aramızdaki sözdür. Vaftiz edildiğimizde, Tanrıyı ve Onun Oğlu İsa Mesih’i izlemeyi arzulamayı söz veriyoruz.

Tanrı bizi kutsayacağını söz verir. Ona itaat etmeyi söz veriyoruz. Antlaşmanın koşulları Tanrı tarafından kurulmuştur. Onları sadece kabul edebilir ya da reddedebiliriz. Antlaşmalarımızı yerine getirdiğimizde, bu hayatta nimetleri ve gelecek hayatta yücelişi kavuşuruz.

Yunancada “vaftiz” kelimesinin orjinal kökü olan “Baptizo” daldırma ile alakalı. İlk Hristiyanlar Kurtarıcı’nın öğretisini kabul etmenin, günahatan bağışlamanın, Onun kilisesini girmenin işareti olarak vaftiz ya da suyla daldırmayı uyguladılar.

Bugün, vaftiz aynı anlamı var. Biri bu Kutsal töreni almak ve bu dinsel törenine katılmak istendiği zaman, İsa mesih tarafından verildiği yetkisi olan ile girilmesi gerekiyor.

Yetkili adam vaftiz adayı suyla daldırıp onlara sudan kaldırıyor. Tüm bunlar yapılır ki emirlerini yerine getirdiğiniz sürece Kutsal Ruh’un sizinle kalması ve günahlardan bağışlanmanızı mümkün kılan Tanrıyla bir antlaşmayı girebilirsiniz. Bu eski hayatın ölümü ve gömülmesinin ve karşılık gelen İsa Mesih’in takipçisi olarak yeni hayata yeniden doğuşun bir simgesidir.

Ancak bu sonradan asla hata işlemeyeceğimizi anlamını gelmez. Bunun yerine, Tanrıyla yapıldığımız sözlere sadık kalmak için elimizden gelenin en iyisi yapacağımızı gösteriyor.

Antlaşmaya sadık kalırsak, Kutsal Ruh’un kalıcı rehberi, günahtan bağışlanması, ve ruhsal olarak yeniden doğuma ayrıcılığı gibi nimetleri kavuşuruz.

Vaftiz hakkında daha bilgi edin

1

Günahtan bağışlanması

Vaftiz sadece Dünyadaki ilk yaptığımız antlaşmadır. Vaftiz hayatımız yeni bir başlangıçtır. Günahlarımızdan arındırılıyoruz.

(Moroni 8:25)

2

O bir emirdir

İsa sudan ve Ruh’tan doğmamız lazım demişti.

(Yuhanna 3:3-5)

3

Kurtuluş için gerekli.

Vaftiz olursak ve verdiğimiz söze sadık kalırsak, hayatta nimetleri kavuşabilir ve bir gün Tanrı ile sonsuza kadar yaşamak için geri dönebiliriz.

(2 Nefi 2:19)

“Bu nedenle, sen denenme günlerinde kötülük yapmaya çalışmışsan, o zaman Tanrı’nın yargı kürsüsü önünde kirli bulunacaksın; ve kirli olan hiçbir şey Tanrı ile beraber yaşayamaz…”

– 1 Nefi 10:21, Mormon Kitabı

Hiç günah işleyen İsa bile Tanrıya itaati göstermek ve örneği kurmak için vaftiz oldu. Tanrıyı takip etmek istersek, geçerli yetkili suyla daldırarak vaftiz olmamız gerekiyor. O çok huzuru ve sevinci getiren bir emirdir.

“Ve şimdi, kutsal olan Tanrı Kuzusu’nun her doğruluğu yerine getirmek için suyla vaftiz olması gerekiyorsa, ah, o zaman kutsal olmayan bizlerin, evet, hatta suyla vaftiz olması ne kadar çok gereklidir!” (2 Nefi 31:5, Mormon Kitabı)

İsa Cennetteki Babamız ile birlikte yaşamaya geri dönmenin yolunu bize göstermek için kusursuz bir hayat sürdü. Hiç günah işlememiş olmasına rağmen İsa vaftiz edildi. Yaptıklarından, her zaman Tanrıya itaat ettiğini ve vaftiz herkesin yerine getirilmesi gereken bir gereklilik olduğunu bize göstermek istedi.

Kusurlarımızdan ve kirliliğimizden dolayı arınmak için vaftize ihtiyacımız var.

3 Nefi 11:28 açıklıyor ki, “Ve size emrettiğim şekilde vaftiz edeceksiniz. Ve bundan önce olduğu gibi artık aranızda hiçbir tartışma olmayacaktır;”

Kurtarıcı, herkesin istediği şekilde vaftiz edemeyeceğini kendisi söyledi. Tıpkı İsa Mesih Vaftizci Yahya tarafından nehirde vaftiz edildiği gibi, biz de Tanrıdan yetki almış biri tarafından suyla daldırılarak vaftiz edilmeliyiz ki vaftiz Tanrı’nın gözünde kabul edilebilsin.

Mesih’in vaftisi

Sita 16, Coburg

Sita 16, Coburg


“Vaftiz Cennetteki Babamıza sonsuza dek ait olacağımız ve Onunla yan yana gideceğimize dair bir vaattir. Benim için böyledir. Kutsal Ruh her zaman benimle olması çok önemli. Çünkü Onun huzurunda güvenli ve desteklenmiş hissediyorum. Benimle her zaman olduğunu biliyorum. Vaftiz sayesinde, Cennetteki Babamız’a giden yoluna geri dönüyorsunuz.”

sita2 e1656516391693

Sita 16, Coburg


“Vaftiz Cennetteki Babamıza sonsuza dek ait olacağımız ve Onunla yan yana gideceğimize dair bir vaattir. Benim için böyledir. Kutsal Ruh her zaman benimle olması çok önemli. Çünkü Onun huzurunda güvenli ve desteklenmiş hissediyorum. Benimle her zaman olduğunu biliyorum. Vaftiz sayesinde, Cennetteki Babamız’a giden yoluna geri dönüyorsunuz.”

Hala vaftiz ile ilgili sorularınız var mı?